درباره‌ ما

سامانه  مدیریت خدمات گردشگری تسهیل سفر با مشارکت بانک ملت و وزارت گردشگری تحت مجوز شرکت معین گردشگری ملت جهت ارائه خدمات گردشگری اعم از تورهای اقامتی و پکیج تورهای کامل سفر و سرویس های جانبی سفر در قالب تسهیلات سفر طراحی شده است.

لگوریتم فروش "سفرکارت ملت" :

  1. فروش آنلاین از سایت تسهیل سفر
  2. فروش حضوری در محل مجری (سرویس دهنده اصلی)
  3. فروش آنلاین در سایت مجری (سرویس دهنده) )اصلی
  4.  فروش حضوری در محل عامل فروش
  5.  فروش آنلاین از سایت عامل فروش

در سایت تسهیل سفر کلیه خدمات از جمله تورهای اقامتی و تورهای پکیج کامل سفر که دارای مجریان متعدد و متنوعی می باشد در بازارگاه تسهیل سفر بصورت Market Place ارائه می گردد. ساز و کار مالی این سایت با سرویس دهندگان اصلی و مجریان بصورت بر خط و مستقیم می باشد بنحوی که به ازاء هر یک کد تور (هر کُد محصول) یک درگاه پرداخت متعلق همان مجری تعریف می گردد که پس از هر تراکنش و کسر سهم بانک، سهم مجری بطور آنی واریز می گردد.

به جهت پوشش سراسری طرح در کل کشور و همچنین به کارگیری کلیه آژانس های گردشگری که در سراسر کشور حدود 4000 مورد می باشند، یک ماژول با فیلتر منطقه جغرافیایی در کنار هر محصول تعریف  می گردد که خریدار پس از انتخاب نوع محصول می بایست الزاماً یک دفتر گردشگری را با عنوان ایستگاه سرویس خود انتخاب نماید. بدین ترتیب به ازاء هر فروش علاوه بر بانک و سرویس دهنده اصلی ( مجری) یک آژانس کوچک به عنوان عامل فروش جهت ایستگاه ارائه سرویس پشتیبانی سهیم خواهد بود.

شرکای تجاری سازمان