پروتکل های بهداشتی سفر

مرجع و اساس تهیه ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی این دستورالعمل راهنمای گام دوم مبارزه با کووید -19 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز اقامتی و حمل‌ونقل به شماره‌های 931/303 و 901/303 و 951/303 و ملاحظات عملیاتی در مدیریت بیماری کووید 19 در بخش اقامتی تهیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت مورخ ۱9 مارس 2020 می‌باشد.

 

پروتکل‌های بهداشتی هواپیما، قطار و اتوبوس:

 • هواپیما

*قبل از سفر از سلامت جسمانی خود و نداشتن علایم سرماخوردگی و به‌همراه‌داشتن اقلام بهداشتی وسایل حفاظت شخصی شامل دستکش یکبار مصرف، ماسک، محلول ضدعفونی دست اطمینان حاصل کنید.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی هواپیما دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید.

*در صورت امکان باتوجه‌به تعداد مسافر و ظرفیت پرواز، افراد با فاصله ایمن در هواپیما جانمایی شوند.

 *خدمه پرواز در طول پرواز از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*نظافت و گندزدایی هواپیماها پس از هر سفر و توقف در توقفگاه به‌وسیله مواد ضدعفونی مورد تأیید وزارت بهداشت الزامی می‌باشد.

*ارائه هر نوع نوشیدنی به مسافران فقط به‌صورت بسته‌بندی مجاز می‌باشد.

*در جعبه کمک‌های اولیه هواپیما علاوه بر اقلام همیشگی، تعدادی ماسک، دستکش و ماده ضدعفونی قرار داده شود.

*در صورت مشاهده مسافر با علائم کرونا به وی ماسک و دستکش ارائه شود.

سافران جهت افزایش اطمینان و ایمنی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

 

 • قطار

* قبل از سفر از سلامت جسمانی خود و نداشتن علایم سرماخوردگی و به‌همراه‌داشتن اقلام بهداشتی وسایل حفاظت شخصی شامل دستکش یکبار مصرف، ماسک، محلول ضدعفونی دست اطمینان حاصل کنید.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی قطار دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید.

*در صورت امکان باتوجه‌به تعداد مسافر و ظرفیت قطار، افراد با فاصله ایمن در هر کوپه جانمایی شوند. *خدمه قطار در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*نظافت و گندزدایی قطارها پس از هر سفر توقف در توقفگاه به‌وسیله مواد ضدعفونی مورد تأیید وزارت بهداشت الزامی می‌باشد.

*ارائه هر نوع خوراکی و نوشیدنی به مسافران فقط به‌صورت بسته‌بندی مجاز می‌باشد همچنین در خصوص غذای گرم تهیه شده در رستوران قطار رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از سلفون و درپوش بهداشتی الزامی است.

*در جعبه کمک‌های اولیه قطار علاوه بر اقلام همیشگی، تعدادی ماسک، دستکش و ماده ضدعفونی قرار داده شود.

*در صورت مشاهده مسافر با علایم کرونا به وی ماسک و دستکش ارائه شود.

*مسافران جهت افزایش اطمینان و ایمنی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*در صورت سرو غذا در رستوران قطار رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله ایمن بین مسافران و خدمه الزامی است.

 • اتوبوس

*نظافت، شستشو و گندزدایی اتوبوس‌ها پس از هر سفر توقف در توقفگاه پایانه‌ها به‌وسیله مواد ضدعفونی مورد تأیید وزارت بهداشت الزامی می‌باشد.

* باتوجه‌به تعداد مسافر و ظرفیت خودرو، افراد با فاصله ایمن در اتوبوس جانمایی شوند.

*ارائه هر نوع نوشیدنی و خوراکی به مسافران فقط به‌صورت بسته‌بندی مجاز می‌باشد.

*بسته‌بندی کلیه اقلام، خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها باید گندزدایی شود تا امکان انتقال آلودگی به مسافران حذف شود.

*تهویه خودرو همواره روشن باشد.

*در جعبه کمک‌های اولیه اتوبوس علاوه بر اقلام همیشگی، تعدادی ماسک، دستکش و ماده ضدعفونی قرار داده شود.

*راننده، کمک‌راننده و خدمه موظف به استفاده از ماسک هستند.

*کمک‌راننده یا خدمه در هنگام سرویس‌دهی و توزیع مواد غذایی یا نوشیدنی به مسافران یا تحویل چمدان‌ها و اخذ بلیط از دستکش استفاده نمایند.

*در هنگام سوخت‌گیری از ماسک و دستکش استفاده شود.

*در هنگام توقف بین‌راهی از واحدهای بین‌راهی دارای مجوز استفاده شود.

*در صورت مشاهده مسافر با علائم کرونا به وی ماسک و دستکش ارائه شود.

*مسافران جهت افزایش اطمینان و ایمنی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی عمومی دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید.

 

پروتکل‌های بهداشتی مراکز خدماتی و رستوران‌ها:

*مسافران گرامی در هنگام سفارش غذا و غیره ضمن رعایت فاصله یک‌متری از نفر جلویی و متصدی کنترل، از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*مسافران در سالن‌های انتظار با فاصله ایمن از دیگران روی صندلی‌ها بنشینند و در زمان نشستن از دست زدن به دستگیره‌ها یا لبه صندلی‌های عمومی خودداری نموده و در صورت تماس دست، دست‌ها را شستشو دهند.

*درصورتی‌که علایم سرماخوردگی دارید حتماً از ماسک و دستکش استفاده کنید.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی عمومی دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید و در هنگام ورود در صورت ازدحام فاصله ایمن را از فرد جلویی رعایت نمایید.

*پس از خرید هر نوع کالا یا ماده غذایی قبل از استفاده، بسته‌بندی آن گندزدایی شود.

*تا حد ممکن از مواد بسته‌بندی برای میان وعده در سالن انتظار استفاده کنید.

*از درازکشیدن روی نیمکت‌ها مطلقاً خودداری شود.

*جهت اقامه نماز در نمازخانه‌های عمومی به‌همراه‌داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست‌ها را شسته یا ضدعفونی کنید همچنین تا حد ممکن رعایت فاصله یک‌متری بین نمازگزاران در نمازهای فرادا توصیه می‌شود. از درازکشیدن در نمازخانه خودداری شود.

*مدیران محترم واحدهای پذیرایی بین‌راهی نسبت به نظارت بهداشتی در محل‌های تجمع مسافران، رانندگان و کارکنان، سرویس‌های بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن‌ها و صندلی‌های انتظار، نمازخانه‌ها، بوفه‌های مواد غذایی، غرفه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها اهتمام ورزند و گندزدایی مستمر لوازم و سطوحی که در تماس دست افراد هستند اطمینان حاصل نمایند.

*در ورودی سالن ماده ضدعفونی دست نصب شود.

*میزهای غذاخوری با فاصله 5.9 متر از یکدیگر چیدمان شوند و از دیوارها. پرده‌ها. میز صندوق امثالهم حداقل 5.9 متر فاصله داشته باشند.

*کف سالن و فضاهای عمومی ۱ بار در روز به‌وسیله زمین‌شور آغشته به مواد ضدعفونی، گندزدایی شود.

*منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی شوند .

*ظروف، تجهیزات و لوازم اضافی در معرض آلودگی محدود شوند، رومیزی‌ها و لچکی‌ها جمع‌آوری تا امکان گندزدایی سطح میزها فراهم شود یا می‌توان از پوشش‌های یکبار مصرف استفاده نمود.

*تمامی ظروف بازگشتی از میز مهمان حتی در صورت عدم استفاده با آب گرم شسته شوند.

*بوفه سالاد و غذا در این ایام تعطیل شده و اقلام خوراکی طبق استاندارد و درجه واحد به‌صورت بسته‌بندی و در ظروف یک‌نفره ارائه شود.

* نان به‌صورت بسته‌بندی در کیسه یا سلفون کشیده و قرار داده شود.

* از ظروف یکبار مصرف استفاده شود.

*دمای پخت استاندارد مواد غذایی رعایت شود.

*تاحدامکان زنجیره انتقال گرم برای مواد غذایی تأمین شود که تا زمان سرو در رستوران گرم بماند.

*باتوجه‌به نظریه ماندگاری طولانی‌مدت ویروس روی سطوح استیل، در گندزدایی تجهیزات استیل در آشپزخانه‌ها دقت بیشتری شود.

*در زمان انتقال ظرف حاوی غذا از آشپزخانه تا رستوران دقت لازم در جهت پیشگیری از آلودگی ثانویه رعایت گردد.

 

پروتکل‌های بهداشتی مراکز اقامتی:

 

*رعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان واحدهای اقامتی و همچنین کلیه مسافران الزامی بوده و فعالان حوزه گردشگری باید بر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی آن اهتمام ورزند. واحدهایی که موقتاً تعطیل بوده‌اند ملزم است پیش از بازگشایی برنامه کلی نظافت و گندزدایی دقیق در همه قسمت‌ها و فضاهای عمومی بر اساس مندرجات این دستورالعمل انجام دهند. برخی واحدهای داخلی هتل‌ها مانند آرایشگاه، سالن ورزشی، استخر، سونا، تئاتر و مراسمات که جزو مشاغل پرخطر محسوب می‌شوند با دستور وزارت بهداشت و طبق پروتکل‌های آن اصناف بازگشایی خواهند شد.

*تا حد ممکن سطوح در معرض تماس و قابل آلودگی در اتاق‌ها کاهش یابد لذا پیشنهاد می‌شود ظروف، اقلام مینی بار، ملحفه، پتو و بالشت اضافی، فولدر های اطلاع‌رسانی، مجالت، گلدان و امثالهم از اتاق‌ها جمع‌آوری و به درخواست مهمان ارائه گردد.

*کلیه سطوح در تماس با دست مهمان اعم از دستگیره‌ها، کلیدهای برق، کنترل تلویزیون، گوشی تلفن و امثالهم به‌صورت روزانه گندزدایی شود.

*کلیه سطوح قابل شستشو در سرویس بهداشتی شامل کف و دیوارها، روشویی، وان، زیردوشی، پرده دوش، کابین دوش و غیره با حفظ ایمنی لوازم برقی به طور روزانه با مواد شوینده و آب داغ شستشو شوند.

*کلیه منسوجات و کالای خواب شامل کاور لحاف، رو بالشتی، ملحفه‌ها، رومیزی، حوله و امثالهم بعد از چک اوت مهمان جهت شستشو جمع‌آوری شود.

*در صورت مشاهده علایم بیماری در مهمان ضمن شستشوی اقلام فوق پد محافظ تشک، پتو، رانر و امثالهم نیز شسته شود.

*مهر و سجاده، کتب ادعیه و غیره داخل کاور قرار داده شود تا در صورت استفاده مهمان گندزدایی گردد.

هت نظافت و گندزدایی سطوح لازم است از دستمال‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت استفاده کرده و دستمال تنظیف مرتب با آب داغ و مواد شوینده شسته شود و این روش در خصوص زمین شورهای پارچه‌ای و نخی صدق می‌کند.

ر هنگام نظافت اتاق‌ها در و پنجره‌ها باز باشد تا تهویه بهتر انجام شود.

*صابون مایع یا جامد تک‌نفره و دیگر اقلام بهداشتی در اتاق‌ها تأمین شود.

* در خصوص نحوه جمع‌آوری و تخلیه زباله نهایت دقت و حفاظت فردی رعایت شود و کیسه‌زباله داخل سطل‌های زباله مرتباً تعویض شود.

* شستشوی منسوجات مانند ملحفه عفونی باید با حرارت بالا و استفاده از شوینده‌های قوی انجام پذیرد و پروتکل‌های حفاظت فردی در پرسنل لاندری شدیداً رعایت شود.

* در فضاهای عمومی، میز پذیرش، تلفن عمومی لابی، دستگاه عابربانک و امثالهم باید مرتبا چند بار در روز گندزدایی شود.

*رخت‌کن، سرویس‌های بهداشتی پرسنل و سرویس‌های بهداشتی عمومی مرتب با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشو و سپس گندزدایی شود.

*در ورودی مراکز اقامتی، رستوران داخلی و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست نصب شود.

*کلید اتاق قبل و بعد از تحویل از مسافران به‌وسیله اسپری موجود در پذیرش ضدعفونی شود.

*جهت ایجاد شرایط ایمن در زمان ورود مهمانان به هتل‌ها انجام اقداماتی مانند اسپری مواد ضدعفونی روی لباس و چمدان ایشان یا تعبیه تونل مه پاش مواد ضدعفونی توصیه نمی‌شود و بهتر از روش‌های علمی و مناسب‌تر استفاده شود..

 

پروتکل‌های بهداشتی سفر با خودرو شخصی:

*قبل از سفر از سلامت وسیله نقلیه اطمینان حاصل فرمایید و داخل خودرو و دستگیره‌های در را نظافت و گندزدایی کنید. قبل از سفر به‌همراه‌داشتن اقلام بهداشتی حفاظت شخصی شامل دستکش یکبار مصرف، ماسک، محلول ضدعفونی دست، دستمال کاغذی اطمینان حاصل کنید

*درهنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌های ارائه سوخت از ماسک و دستکش استفاده نمایید.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی عمومی دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید.

*پس از خرید هر نوع کالا یا ماده غذایی قبل از استفاده یا ورود به خودرو، بسته‌بندی آن گندزدایی شود.

*جهت پرداخت عوارض بزرگراهی ترجیحاً از روش‌های الکترونیکی استفاده کنید.

 

پروتکل‌های بهداشتی مراکز و سایت‌های تاریخی و موزه‌ها:

رعایت پروتکل ذیل از سوی کارکنان واحدهای فوق و همچنین کلیه بازدیدکنندگان الزامی بوده و فعالان حوزه گردشگری باید بر آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی آن اهتمام ورزند.

*بازدیدکنندگان در صورت امکان به‌صورت اینترنتی بلیط تهیه نمایند.

*بازدیدکنندگان گرامی در هنگام تهیه بلیط حضوری ضمن رعایت فاصله یک‌متری از نفر جلویی و متصدی کنترل، از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*بازدیدکنندگان گرامی در هنگام بازدید از امکان تاریخی و موزه‌ها ضمن رعایت فاصله یک‌متری از نفرات کناری و متصدیان، از ماسک و دستکش استفاده نمایند.

*مسافران در فضاهای عمومی و سالن‌های انتظار با فاصله ایمن از دیگران روی صندلی‌ها بنشینند و در زمان نشستن از دست زدن به دستگیره‌ها یا لبه صندلی‌های عمومی خودداری نموده و در صورت تماس دست، دست‌ها را شستشو دهند.

*درصورتی‌که علایم سرماخوردگی دارید حتما از ماسک و دستکش استفاده کنید.

*پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی عمومی دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به‌خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضدعفونی دست استفاده کنید و در هنگام ورود در صورت ازدحام فاصله ایمن را از فرد جلویی رعایت نمایید.

*تا حد ممکن از مواد بسته‌بندی برای میان وعده استفاده کنید و به‌هیچ‌عنوان فروشندگان دوره‌گرد در اطراف اماکن تفریحی و تاریخی خرید نکنید.

*تا حد ممکن از مراکز ارائه خدمات غذایی داخل اماکن استفاده نمایید.

*جهت اقامه نماز در نمازخانه‌های عمومی به‌همراه‌داشتن مهرو سجاده شخصی الزامی بوده و پس از اقامه نماز دست‌ها را شسته یا ضدعفونی کنید. همچنین تا حد ممکن رعایت فاصله یک‌متری بین نمازگزاران در نمازهای فرادا توصیه می‌شود.  از درازکشیدن در نمازخانه خودداری شود.

*مدیران محترم اماکن تاریخی و موزه‌ها نسبت به نظارت بهداشتی در محل‌های تجمع بازدیدکنندگان، رانندگان و کارکنان، سرویس‌های بهداشتی عمومی، گندزدایی سالن‌ها و صندلی‌های انتظار، نمازخانه‌ها، بوفه‌های مواد غذایی، غرفه و اغذیه‌فروشی‌ها اهتمام ورزند و از گندزدایی مستمر لوازم و سطوحی که در تماس دست افراد هستند اطمینان حاصل نمایند.

*در ورودی سالن ماده ضدعفونی دست نصب شود.

*سرویس‌های بهداشتی پرسنل و سرویس‌های بهداشتی عمومی مرتب با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشو و سپس گندزدایی شود.

پروتکل‌های بهداشتی افرادی که قبلاً مبتلا به کرونا شدند:

 • همراه داشتن جواب آزمایش مخاط برای مبتلایان تا 60 روز پس از شروع علایم الزامی است.

پروتکل بهداشتی پذیرایی میان وعده در تورها:

 

الف- پک پذیرایی میان وعده شامل خوراکی‌هایی با بسته‌بندی صنعتی می‌باشد. (انواع آب‌میوه، آب‌معدنی، انواع کیک و بیسکوییت و …)

 • سرو میوه در تورهای گروهی به دو روش امکان‌پذیر خواهد بود.

 

 • آماده‌سازی ظرف میوه‌های شسته شده و گندزدایی شده توسط هتل محل اقامت و قراردادن در اتاق مهمان.
 • استفاده از مراکز و رستوران‌های استاندارد جهت شستن و گندزدایی کردن میوه‌ها و بسته‌بندی استاندارد با ظروف یکبار مصرف.

ج- استفاده از غذاهای آماده استاندارد صنعتی برای میان وعده بلامانع می‌باشد.

 

 

برنامه‌ریزی تورهای سفر هوشمند توسط تور اپراتورها و آژانس‌های فروش:

 • حذف تورهای شناور و فروش تورهای آماده در قالب پکیج اقامتی در زمان‌های مشخص شده بر اساس 50 درصد ظرفیت هتل‌ها و مراکز اقامتی به‌صورت بسته‌های سفر (اقامت تک + تاریخ قابل رزرو)
 • پکیج کامل تور شامل (اقامت + ترانسفر) و (اقامت + ترانسفر + گشت شهری) در تاریخ‌های مشخص شده با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی جهت حفظ سلامت مسافرها و سفر ایمن برگزار خواهد شد.
 • حجم سفر به مقاصد در کلیه تورها بررسی خواهد شد و باتوجه‌به ظرفیت استان موردنظر تا سقف 50 درصد ظرفیت آن مقصد سهمیه سفر اعلام می‌شود.
 • تعداد مشخص شده مسافرها برای ایام تعطیل و ایام پیک بر اساس ظرفیت هتل‌ها، هواپیما، قطار، اتوبوس بر اساس 50 درصد ظرفیت‌های مشخص شده جهت کنترل حجم مسافرها در این ایام خواهد بود.

گردآوری : زهرا مستوفی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز خود را مشخص کنید