کلینیک پوست و مو دکتر مسعود جعفریکلینیک پوست و مو دکتر مسعودجعفری

 • زمان سرویس‌دهی ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
 • روزهای سرویس‌دهی شنبه تا پنج‌شنبه

مشخصات

مشخصات تماس

شرایط استفاده

زمان سرویس‌دهی

 • ۱۱:۰۰
 • تا
 • ۱۹:۰۰

روزهای سرویس‌دهی

 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه