تور 3 شب اصفهان نوروز 1400

  • مدت اقامت از ۳ شب
  • شروع قیمت از ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  • برگذار شده (منقضی)سه شنبه / ۲۴ فروردین ۱۴۰۰۳ شب
  • برگذار شده (منقضی)جمعه / ۲۷ فروردین ۱۴۰۰۳ شب
  • برگذار شده (منقضی)سه شنبه / ۳۱ فروردین ۱۴۰۰۴ شب
کد تور: 003
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۳ فروردین
پایان: جمعه / ۲۷ فروردین
کد تور: 004
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۶ فروردین
پایان: دوشنبه / ۳۰ فروردین
کد تور: 007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳۰ فروردین
پایان: شنبه / ۴ اردیبهشت
هتل(ها) دو تخته دو تخته سه تخته سه تخته انتخاب
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دو تخته دو تخته سه تخته سه تخته انتخاب
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دو تخته دو تخته سه تخته سه تخته انتخاب
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان

نرخ نوزاد 300000 تومان
کودک بالای 5 سال بزرگسال حساب می شود
کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
تحویل اتاق ساعت 14 و تخلیه ساعت 12 می باشد
دریافت شماره تماس مسافر جهت اعلام تغییرات ضروری است، در غیر این صورت آژانس هیچ مسئولیتی ندارد

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: